Unite calls for an immediate ceasefire [Nov 3, 2023]

จากแถลงการณ์ที่ยูไนท์​ (Unite) ได้รับรองและสนับสนุน รวมทั้งแถลง ณ สภา TUC ในวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการยกระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ยูไนท์ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทั้งในอิสราเอล และกาซา ยุติการสู้รบทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข

หยุด ก่อการร้าย เข่นฆ่าและสร้างความทุกข์ทรมานให้กับพลเมืองบริสุทธิ์  ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ และเด็กหลายพันคนเท่านั้น

เราเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ปกป้องพลเมืองทุกคน ปล่อยตัวประกันไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บทั้งหมด รวมทั้งฟื้นฟูการลำเลียงอาหาร น้ำ ไฟฟ้า ยารักษาโรค สุขอนามัย และเชื้อเพลง

กฎหมายระหว่างประเทศได้บัญญัติอย่างชัดเจนว่า การเข่นฆ่าพลเมืองบริสุทธิ์โดยเจตนา การจับตัวประกัน และการทำร้ายประชาชนโดยส่วนรวมถือเป็นอาชญากรรมสงคราม ฉะนั้นการก่อเหตุจากกลุ่มฮามาส และจากรัฐบาลอิสราเอลต้องถูกประณาม และยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศ

ในระหว่างที่ความขัดแย้งดำเนินอยู่ ระเบียงมนุษยธรรม (humanitarian corridors) จะต้องเปิดให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้

ยูไนท์ขอเรียกร้องให้ชุมชนนานาชาติมุ่งทำงานต่อไปเพื่อสร้างสันติภาพที่ครอบคลุมและยั่งยืน แก้ปัญหาระหว่างรัฐทั้งสอง ให้มั่นใจว่าจะมีการปกป้องสิทธิมนุษยชนและยุติการปราบปรามกดขี่ ความรุนแรง การฆ่าล้างทางชาติพันธุ์ รวมทั้งการเข้ายึดครองของกำลังทหารในชายแดนปาเลสไตล์ และการปิดล้อมพื้นที่กาซา

ยูไนท์ในบริเตรและไอร์แลนด์ จะทำงานอย่างแข็งขันต่อสู้กับการเหยียดชาติพันธุ์มุสลิม การเหยียดชาวยิว และการเหยียดชาวปาเลสไตน์และอาหรับ ที่เกิดเพิ่มมากขึ้นในที่ทำงานและชุมชน ซึ่งปะทุจากความขัดแย้งนี้ เราจะคอยช่วยเหลือไม่ให้สมาชิกของเราตกเป็นเป้าโจมตี และถูกตำหนิจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ยูไนท์จะทำงานร่วมกับสหภาพพี่น้องของเรา ทั้ง TUC STUC WTUC ICTU และ สหพันธ์แรงงานสากล (International Trade Union Confederation,ITUC) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมสันติภาพและบรรเทาความทุกข์เหยื่อจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

แปลโดยไอยูเอฟ เอเชียแปซิฟิค (IUF Asia Pacific)