၁၄ ကြိမ်မြောက် IUF အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံ

၁၄ ကြိမ်မြောက် IUF အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံ

ငါးနှစ်တကြိမ်ကျင်းပလေ့ရှိသော ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံတွင် အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိ IUF အဖွဲ့ဝင်များမှ ၎င်းတို့၏ မဲပေးပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးခွင့်ရရှိကြသည်။ IUF အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ ပြဌာန်းချက် – ၂၀၁၆ အရ ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံသည် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ အထူးအခွင့်အာဏာဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံ တွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများအပါအဝင် အစီရင်ခံစာများကို ပြန်လည်သုံးသပ် အတည်ပြုခြင်း၊ ပြဌာန်းချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ ဥက္ကဌကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ အတွင်းရေးမှူးကို ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထိုဆောင်ရွက်ချက်များမှာ IUF အာရှပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ ပြဌာန်းချက်များနှင့် IUF စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (၂၀၁၇) အတိုင်း ဖြစ်သည်။

၁၃ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် မနီလာမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၁၄ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် ကျင်းပရန် ရာထားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွင်း အလွန်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်တွင်ကျင်းပသည့် အကြိမ် ၅၀ မြောက် ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီအစည်းအဝေးမှ ၁၄ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလသို့ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၅ ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်မှုများရှိနေပြီး အဖွဲ့ဝင်များစွာ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံသို့ ပေးပို့နိုင်ရေး ထိခိုက်မှုရှိပါသဖြင့် ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံကို မူလအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ဝင်များ ၏ မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတိုင်း ထိုသို့ အချိန်မီ လိုအပ်သလို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုအပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး  အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးအနေဖြင့်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၅ အပေါ် အတည်ပြု ထောက်ခံခဲ့ကြပါသည်။

COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့် ကာကွယ်ဆေးရရှိမှု မညီမျှသည့်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိလေ့လာချက်များအရ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်နိုင်သည့် ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ချေမရှိကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံကို ပေါင်းစပ်ညီလာခံတခုအဖြစ် ကျင်းပပါ လိမ့်မည် – ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းကတဆင့်တက်ရောက်ခြင်း နှစ်မျိုးစလုံး ပေါင်းစပ်ကျင်းပ ပါလိမ့်မည်။ ခရီးမသွားနိုင်သူများမှာ မိမိတို့နိုင်ငံများမှ အွန်လိုင်းမှတဆင့် တက်ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အဖွဲ့ဝင် များအားလုံး ဆုံးဖြတ်ခွင့်နှင့် မဲပေးခွင့် ရရှိစေရေး နိုင်ငံအတွင်းနှင့် ဒေသခွဲနိုင်ငံအတွင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် အစည်းအဝေး အဆင့်ဆင့် ကျင်းပလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောအစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တိုင်ပင်ကာ အတည်ပြုပါလိမ့်မည်။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာထဲက အဖွဲ့ဝင် များသာ ဝင်ရောက်ရသည့် ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားပါမည်။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သတင်းအချက်အလက် ပိုမိုရရှိလိုပါက ဒေသ ဆိုင်ရာ အတွင်းဝန်ရုံးသို့  14regcon@iufap.org အီးမေးလ်ဖြင့် သို့မဟုတ် အောက်ပါဖြည့်စွက်ပုံစံလွှာဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

၁၄ ကြိမ်မြောက် IUF အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံ

การประชุมระดับภูมิภาคไอยูเอฟเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 14

สมาชิกสหพันธ์แรงงานอาหารระหว่างประเทศ (IUF) ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมระดับภูมิภาคทุก ๆ 5 ปี ตามมาตรา 5 (7) ของธรรมนูญไอยูเอฟภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก [2016] การประชุมระดับภูมิภาคเป็นการตัดสินใจระดับสูงสุดขององค์กรระดับภูมิภาค ซึ่งการประชุมระดับภูมิภาคจะมีการลงมติ ทบทวน และยอมรับรายงานต่างๆ รวมทั้งรายงานการเงิน การแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการระดับภูมิภาค  ทั้งหมดนี้ดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบในธรรมนูญของไอยูเอฟเอเชียแปซิฟิกและสอดคล้องกับข้อบังคับของ IUF [2017]

การประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 13 ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 ได้กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ที่ประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาคครั้งที่ 50 ได้ลงมติลำดับที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ให้เลื่อนการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 ออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2565  ข้อจำกัดของการเดินทางส่งผลกระทบต่อความสามารถของสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวนมากที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค และเป็นที่เข้าใจกันว่า ความพยายามใดๆ ที่จะจัดการประชุมระดับภูมิภาคตามแผนเดิมนั้นเสี่ยงต่อการตัดสิทธิ์ความเป็นสมาชิกของเรา ทางองค์กรจึงตัดสินใจทันทีเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกของเราและความเป็นเอกภาพขององค์กรระดับภูมิภาค  ทั้งนี้ สมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมดได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 และสมาชิกได้ตอบรับยืนยันสนับสนุนมติลำดับที่ 5 เป็นที่เรียบร้อย

จากการประเมินการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันกับการจัดการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าและไม่ทั่วถึง เรามองว่า การจัดประชุมระดับภูมิภาคที่ทุกคนได้พบปะเจอหน้ากันในเดือนตุลาคม 2564 นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 จะเป็นการประชุมแบบผสม คือ มีทั้งที่ผู้เข้าร่วมเดินทางเข้าประชุมจริงผสมกับผู้เข้าร่วมแบบออนไลน์  ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้จะเข้าร่วมจากประเทศต้นสังกัดตนเอง เพื่อให้สหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและออกคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรอง  ทั้งนี้จะมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือในระดับชาติและระดับอนุภูมิภาคต่อไป โดยสมาชิกจะร่วมกำหนดวันประชุมเหล่านี้

กำหนดการและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ส่วนนี้จะทำการแปลในภาษาต่างๆ ให้แก่สมาชิกในหน้าเวบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการและขั้นตอนการปรึกษาหารือ โปรดติดต่อกองเลขาฯไอยูเอฟเอเชียแปซิฟิก โดยส่งอีเมล์มายัง 14regcon@iufap.org หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

၁၄ ကြိမ်မြောက် IUF အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံ

১৪ তম আইইউএফ এশিয়া/প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন

আইইউএফ এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্যরা প্রতি পাঁচ বছরে অনুষ্ঠিত হওয়া আঞ্চলিক সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য আইইউএফ আঞ্চলিক সংস্থার বিধিমালার অনুচ্ছেদ ৫ (৭) অনুসারে আঞ্চলিক সম্মেলন আঞ্চলিক সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। আঞ্চলিক সম্মেলন রেজুলেশন পাস করে, এবং আর্থিক প্রতিবেদন সহ সকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এবং গ্রহণ করে, সংবিধি সংশোধন করে, আঞ্চলিক কমিটি নির্বাচন করে, আঞ্চলিক সভাপতি নির্বাচন করে এবং আঞ্চলিক সেক্রেটারি নির্বাচন করে। এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য আইইউএফ আঞ্চলিক সংস্থার সংবিধির পদ্ধতি এবং বিধিবিধান অনুসারে এবং আইইউএফ বিধিমালা [২০১৭] মেনে এগুলি সব করা হয়।

১৩তম আঞ্চলিক সম্মেলন ২০১৬ সালের অক্টোবরে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২১ সালের অক্টোবরে ১৪তম আঞ্চলিক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, কভিড-১৯ মহামারিতে চরম এবং বিশেষ জরুরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, ২৯ শে অক্টোবর, ২০২০ তারিখে ৫০তম আঞ্চলিক কমিটির সভায় ১৪ তম আঞ্চলিক সম্মেলনটি ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করে ৫ নং রেজুলেশন পাশ করে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কভিড-১৯ মহামারির কারণে ভ্রমণ বিধিনিষেধ অনেক অঞ্চল থেকে আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা প্রভাবিত করবে। এটি উপলব্ধি করা হয়েছিল যে মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী আঞ্চলিক সম্মেলন করার যে কোনও প্রচেষ্টা আমাদের সদস্যদের বঞ্চিত করার ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। এটি ছিল আমাদের সদস্যদের অধিকার এবং আঞ্চলিক সংস্থার স্বচ্ছতার স্বার্থে একটি সময়োচিত এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। সকল অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নকে ১৪ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হয়েছে। প্রতিক্রিয়া জানানো সকল অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ৫ নং রেজুলেশনের পক্ষে তাদের সমর্থনকে নিশ্চিত করেছে।

কভিড-১৯ মহামারি সম্পর্কে আমাদের বর্তমান মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং টিকার ধীরে এবং অসম প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে, ২০২২ সালের অক্টোবরে সকল দেশের প্রতিনিধিদের শারীরিক উপস্থিতিতে আঞ্চলিক সম্মেলন করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না। সুতরাং ১৪ তম আঞ্চলিক সম্মেলন একটি হাইব্রিড সম্মেলন হবে- শারীরিক এবং ভার্চুয়াল উভয় অংশগ্রহণের সংমিশ্রণে। যারা ভ্রমণ করতে পারবেন না তারা নিজ নিজ দেশ থেকে কার্যত অংশ নেবেন। সকল সদস্য ইউনিয়ন যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ভোট প্রদানে অংশ নিতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় ও উপ-আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সদস্য ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে এই বৈঠকের শিডিউল চূড়ান্ত করা হবে।

এই ওয়েবসাইটের শুধুমাত্র সদস্য বিভাগে শিডিউল এবং ডকুমেন্টেশন বিভিন্ন ভাষায় সরবরাহ করা হবে।

এই শিডিউল এবং আলোচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আঞ্চলিক সচিবালয়ে ইমেল করে যোগাযোগ করুন: 14regcon@iufap.org বা নীচের ফর্মটি জমা দিন।

၁၄ ကြိမ်မြောက် IUF အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံ

آئی یو ایف کی 14ویں علاقائی کانفرنس

ایشیاء اور بحر الکاہل میں آئی یو ایف کے ممبران ہر پانچ سال بعد ہونے والی علاقائی کانفرنس میں اپنے ووٹ کا حق کا استعمال کرتے ہیں۔ آئی یو ایف ریجنل آرگنائزیشن برائے ایشیا پیسیفک [2016] کے آئین کے آرٹیکل 5 (7) کے مطابق علاقائی کانفرنس علاقائی تنظیم کا اعلیٰ اختیار ہے۔ علاقائی کانفرنس قراردادیں منظور کرتی ہے ، مالی رپورٹس سمیت رپورٹوں کا جائزہ لیتی ہے اور ان کو اپناتی ہے ، قوانین میں ترمیم کرتی ہے ، علاقائی کمیٹی کا انتخاب ، علاقائی صدر کا انتخاب اور علاقائی سکریٹری کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ سب کچھ آئی یو ایف ریجنل آرگنائزیشن برائے ایشیا اور بحر الکاہل کے آئین کے طریقہ کار اور قواعد کے مطابق اور آئی یو ایف قواعد [2017] کے مطابق کیا گیا ہے۔

تیرویں علاقائی کانفرنس اکتوبر 2016 میں منیلا میں منعقد ہوئی۔ چودہویں علاقائی کانفرنس اکتوبر 2021 کو ہونا تھی۔ تاہم ، کوویڈ 19 میں انتہائی اور غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کے بائث 50 ویں علاقائی کمیٹی کے اجلاس نے 29 اکتوبر 2020 کو قرارداد نمبر 5 سے ، 14 ویں علاقائی کانفرنس کو اکتوبر 2022 تک کے لئے ملتوی کردیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کوویڈ 19 کی وجہ سے سفری پابندیاں بہت سی ملحقہ یونینز کی علاقائی کانفرنس میں مندوب بھیجنے کی صلاحیت کو متاثر کرے گی۔ یہ سمجھا گیا کہ اصلی منصوبے کے مطابق علاقائی کانفرنس کے انعقاد کے لئے کی جانے والی کوئی بھی کوشش ہمارے ممبروں کی عدم حمایت کا بائث بن سکتی ہے۔ یہ ہمارے ممبروں کے حقوق اور علاقائی تنظیم کی سالمیت کے مفادات کے لئے ایک بروقت اور ضروری فیصلہ تھا۔ تمام وابستہ یونینوں کو 14 جنوری 2021 کو ای میل کے ذریعے اس تبدیلی کے بارے باضابطہ طور پر مطلع کیا گیا تھا۔ جواب دینے والی تمام یونینوں نے قرارداد نمبر 5 کے لئے ان کی حمایت کی تصدیق کی ہے۔

کوویڈ 19 مرض کے حوالے سے ہمارے موجودہ جائزے اور ویکسینوں کے سست اور غیر مساوی رول آؤٹ کی بنا پر ، ہم اکتوبر 2022 میں تمام ممالک کے مندوبین کے ذریعہ جسمانی علاقائی کانفرنس کا انعقاد ممکن نہیں سمجھتے ہیں۔ لہذا چودہویں علاقائی کانفرنس ایک ہائبرڈ کانفرنس ہوگی،جس میں وابستہ افراد کی جسمانی اور عملی دونوں طور پرشرکت ہوگی۔ جو سفر نہیں کرسکتے وہ اپنے ممالک سے عملی طور پر شرکت کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ تمام وابستہ یونینیں فیصلہ سازی اور ووٹنگ میں حصہ لے سکیں قومی اور ذیلی علاقائی مشاورتی سلسلے کی ایک سی

Email: 14regcon@iufap.org

၁၄ ကြိမ်မြောက် IUF အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံ

Konferensi Regional IUF Asia Pasifik ke-14

Anggota IUF di Asia dan Pasifik menggunakan hak suara mereka di Konferensi Regional yang diadakan setiap lima tahun. Menurut Pasal 5 (7) Statuta Organisasi Regional IUF untuk Asia dan Pasifik [2016] Konferensi Regional adalah otoritas tertinggi Organisasi Regional. Konferensi Regional mengesahkan resolusi, meninjau dan mengadopsi laporan laporan termasuk laporan keuangan, mengubah Statuta, memilih Komite Regional, memilih Presiden Regional, dan memilih Sekertaris Regional. Semua ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan di Statuta Organisasi Regional IUF untuk Asia dan Pasifik dan sesuai dengan Aturan IUF [2017].

Konferensi Regional ke-13 diadakan di Manila pada Oktober 2016. Konferensi Regional ke-14 dijadwalkan pada Oktober 2021. Namun, menghadapi kondisi ekstrem dan luar biasa dalam pandemi COVID-19, Pertemuan Komite Regional ke-50 mengeluarkan resolusi No. 5 pada 29 Oktober 2020, menunda Konferensi Regional ke-14 menjadi Oktober 2022. Diputuskan bahwa pembatasan perjalanan karena pandemi COVID-19 akan berdampak pada kemampuan banyak afiliasi untuk mengirimkan delegasi ke Konferensi Regional. Dipahami bahwa setiap upaya untuk mengadakan Konferensi Regional sesuai dengan rencana awal berisiko (membuat) kehilangan hak anggota kami. Ini adalah keputusan yang tepat waktu dan perlu dibuat untuk kepentingan hak-hak anggota kami dan integritas Organisasi Regional. Seluruh serikat terafiliasi secara resmi diberi tahu tentang perubahan ini melalui email pada 14 Januari 2021. Semua serikat terafiliasi yang menanggapi mengonfirmasi dukungan mereka untuk Resolusi No. 5.

Berdasarkan penilaian kami saat ini terhadap pandemi COVID-19 dan peluncuran vaksin yang lambat dan tidak merata, kami tidak mempertimbangkan untuk mengadakan Konferensi Regional fisik pada Oktober 2022 yang dihadiri oleh delegasi seluruh negara. Maka dari itu, Konferensi Regional ke-14 akan diadakan secara hybrid – menggabungkan baik partisipasi fisik dan virtual. Mereka yang tidak dapat melakukan perjalanan akan berpartisipasi secara virtual dari negara mereka masing-masing. Untuk memastikan bahwa seluruh serikat terafiliasi dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan pemungutan suara, serangkaian pertemuan nasional dan sub-regional akan diadakan. Jadwal pertemuan ini akan difinalisasi melalui konsultasi dengan afiliasi.

Jadwal dan dokumentasi akan disediakan dalam berbagai bahasa di bagian members only (khusus anggota) situs web ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal ini dan proses konsultasi, silakan hubungi Sekretariat Regional dengan mengirim e-mail: 14regcon@iufap.org atau mengirimkan formulir di bawah ini.