១.៥ដឺក្រេគឺជាដែនកំណត់ ឥឡូវនេះយើងឈានដល់ដែនកំណត់របស់យើង ដូច្នេះដល់ពេលត្រូវឈប់ហើយ! កម្មករប្រព័ន្ធចំណីអាហារពិភពលោកអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពឥឡូវពីបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុ!

Climate Crisis 1.1 KH

Climate Crisis 1.2 KH

Climate Crisis 2.1 KH

Climate Crisis 2.2 KH

Climate Crisis – infographic KH

ده ڼړۍ ده خوراک مرستیال، د اقلیم بدلون په اړه د سمدستي اقدام غوښتنه کوي.

 

Climate-Crisis-1.1-

Climate Crisis 1.2

Climate Crisis 2.1

Climate Crisis 2.2

Climate Crisis – infographic

عالمي خوراڪ جا ڪم ڪندڙ موسمياتي بحراڻ تي فوري ڪارروائي جو مطالبو ڪرن ٿا۔

Climate-Crisis-1.1

Climate Crisis 1.2

Climate Crisis 2.1

Climate Crisis 2.2

Climate Crisis – infographic

1.5°C is the limit. Act now to prevent a climate catastrophe by ending the corporate control of food & agriculture.

We’ve now reached our limit, so it’s time to just STOP! Large-scale industrialized agriculture, corporate control of food & agriculture and unfair, unhealthy, unsustainable food systems all contribute to the climate crisis we are facing today.

Click here for the blue poster PDF.

Click here for the grey poster PDF.

CLIMATE CRISIS POSTERS 1.5°C is the limit

English

Bahasa Indonesia

日本語 Japanese

ภาษาไทย Thai

ဗမာဘာသာစကား Myanmar/Burmese

हिन्दी Hindi

বাংলা Bengali

اردو Urdu

سندھی Sindhi

Pashto پشتو

Sinhala සිංහල භාෂාව

ភាសាខ្មែរ Khmer

1.5 डिग्री सीमा है – हम अति कर चुके हैं, ज़रुरी है की हम थम जाएं! विश्व खाद्य प्रणाली श्रमिक जलवायु परिवर्तन पर अविलंभ कार्रवाई का आह्वान करते हैं!

PDF Climate Crisis 1.1

PDF Climate Crisis 1.2

PDF Climate Crisis 2.1

PDF Climate Crisis 2.2

PDF Climate Crisis – infographic